CareTrade / Pia Kryger ApS
Fredsvænget 5, 3000 Helsingør
webshop: www.caretrade.dk
e-mail: mail@caretrade.dk
CVR-nr. 68419611
Bank reg. nr. 5018 konto 0001320719